Freni
Ordina Per:
Mostra:
Disco Fisso Standard DIS1002
Disco Freno diametro 220x115x96 nr. fori 5x diametro 6,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1004
Disco Freno Aprilia diametro 220x120x102 nr. fori 5x diametro 8,5 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1006
Disco Freno Aprilia diametro 190x79,5x58,2 nr. fori 3x diametro 8,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1009
Disco Freno Aprilia diametro 220x80x60 nr. fori 5x diametro 8 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1012
Disco Freno Bmw diametro 260x158x145 Con 10 Boccole Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1013
Disco Freno Bmw Solo Pista diametro 285x178x165 Spess 5 Con 10 Boccole Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1015
Disco Freno Bmw diametro 276x198x174 Spess 5mm nr. Fori 5 diametro 10,5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1016
Disco Freno Bmw diametro 305x181 nr. fori 5x diametro 13,8 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1017
Disco Freno Bmw diametro 240x124X110 nr. fori 6x diametro 6,5 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1019
Disco Freno Ducati diametro 220x125x108,5 nr. fori 4x diametro 8,5 Spess6 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1024
Disco Freno Piaggio / Gilera diametro 220x80x58 nr. fori 5x diametro 6,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1025
Disco Freno Piaggio diametro 175x86x73 nr. fori 5x diametro 6,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1026
Disco Freno Harley diametro 292x82x56 nr. fori 5x diametro 8,5 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1027
Disco Freno Harley diametro 292x82x56 nr. fori 5x diametro 10,5 Spess5,8 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1028
Disco Freno Harley diametro 292x82x50 nr. fori 5x diametro 8,5 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1031
Disco Freno Honda diametro 240x134x118 nr. fori 4x diametro 10,2 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1032
Disco Freno Honda diametro 220x143,5x122 nr. fori 6x diametro 10,5 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1033
Disco Freno Honda diametro 220x140x121,1 nr. fori 4x diametro 10,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1034
Disco Freno Honda diametro 256x166x144,4 nr. fori 4x diametro 10,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1035
Disco Freno Honda diametro 220x125x105,5 nr. fori 4x diametro 6,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1036
Disco Freno Honda diametro 276x166x144,1 nr. fori 6x diametro 10,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1037
Disco Freno Honda diametro 296x144 nr. fori 6x diametro 10,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1038
Disco Freno Honda diametro 240x125x105,4 nr. fori 4x diametro 10,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1040
Disco Freno Honda diametro 296x166x144 nr. fori 5x diametro 10,5 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1041
Disco Freno Honda diametro 240x134x118 nr. fori 4x diametro 6,2 Spess3,5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1042
Disco Freno Honda diametro 220x125x105 nr. fori 4x diametro 10,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1046
Disco Freno Honda diametro 240x125x105 nr. fori 4x diametro 6,5 Spess4,5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1048
Disco Freno Honda diametro 220x110x88 nr. fori 3x diametro 10,5 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1049
Disco Freno Kymko diametro 160x80x58,2 nr. fori 3x diametro 10,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1050
Disco Freno Honda diametro 276x166x144,2 nr. fori 4x diametro 10,5 Spess4 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1051
Disco Freno Honda diametro 256x166x144,4 nr. fori 4x diametro 10,5 Spess5 Acciaio..
Disco Fisso Standard DIS1053
Disco Freno Honda diametro 256x166x144,4 nr. fori 6x diametro 10,5 Spess5 Acciaio..